Księga Handlowa

B1
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedazy VAT a także majątku trwałego oraz wyposażenia
 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych wraz z elektroniczą wysyłką dokumentów do zus i urzędu skarbowego
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT wraz z elektroniczą wysyłką do urzędu skarbowego
 • Przygotowanie i wysyłka elektroniczna plików jpk – vat do urzędu skarbowego
 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 • Sporządzanie rocznych obowiązkowych sprawozdań finnansowych firm (bilans , rachunek zysków i start oraz informacja dodatkowa)
 • Wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiąg
 • Sporządzanie informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE oraz informacji dotyczące transkacji tzw. „odwrotne obciążenie „ i przygotowywanie deklaracji vat-27
 • Możliwość przekazywania dokumentów księgowych drogą elektroniczną.
 • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych– GRATIS.

Księga Handlowa

B2
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji sprzedazy i zakupów VAT a także majątku trwałego oraz wyposażenia
 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych wraz z elektroniczą wysyłką dokumentów do zus i urzędu skarbowego
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT wraz z elektroniczą wysyłką do urzędu skarbowego
 • Prowadzenie ewidencji dotyczącej ryczałtu ewidencjonownego lub karty podatkowej
 • Przygotowanie i wysyłka elektroniczna plików jpk – vat do urzędu skarbowego
 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 • wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiąg
 • sporządzanie informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE oraz informacji dotyczące transkacji tzw. „odwrotne obciążenie „ i przygotowywanie deklaracji vat-27
 • Możliwość przekazywania dokumentów księgowych drogą elektroniczną.
 • Odbiór terminowo przygotowanych dokumentów księgowych– GRATIS.

Księga Handlowa

B3
 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4) oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • Zestawienia dotyczącego przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • Rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
  • Informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • Księgowość płacowa
 • Kalkulacja wynagrodzeń
 • Prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
 • Możliwość przekazywania dokumentów kadrowo-płacowych drogą elektroniczną.